Ειδικές ποιότητες χαλύβων

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΕΒΕ διαθέτει χάλυβες, στον τομέα DIN CK45 και DIN CK60 με W.Nr 1.1191 και W.Nr 1.1221 με πολλαπλές εφαρμογές σε τομείς μικρής και μέσης καταπόνησης.
Χρησιμοποιήστε το αριστερό μενού για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ατσάλι ξεχωριστά.

• WNr 1.1221 / DIN CK 60
Χημικές Ιδιότητες

W.NrDINC%SI%Mn%P%S%Cr%Mo%Ni%
1,1221CK600.57-0.65≤0.400.40-0.900.0350.035≤0.40≤0.10≤0.40


Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται σε εφαγμογές με μικρά διασταυρούμενα τμήματα που απαιτούν ελαστικότητα όπως μέρη μηχανών κινητήρων, συσκευών με μικρή και μέση καταπόνηση. Κατάλληλο για χύτευση εξαιτίας της μικρής περιεκτικότητας του σε άνθρακα.

• WNr 1.1191 / DIN CK 45
Χημικές Ιδιότητες

W.NrDINC%SI%Mn%P%S%Cr%Mo%Ni%
1,1191CK450.42-0.50≤0.400.50-0.800.0450.05≤0.40≤0.10≤0.401


Εφαρμογές

Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μέρη μηχανών κινητήρων με μικρή και μέση καταπόνηση (στροφαλοφόρους άξονες, άξονες μεταδόσεως κινήσεως, οδοντωτοί τροχοί, ζάντες, τεμάχια υφιστάμενα θερμικές κατεργασίες). Δυνατότητα συγκόλλησης λόγο της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα.

• Wnr 1.0580 / ST52
Χημικές Ιδιότητες

W.NrDINC%SI%Mn%P%S%
1,0580ST52≤0.22≤0.55≤1.600.0450.05


Εφαρμογές

Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μηχανικά μέρη με διασταυρούμενα τμήματα που απαιτούν ελαστικότιτα όπως τμήματα μηχανών στην αυτοκινιτοβιομηχανία κ.λ.π.

Χημική Σύσταση

ο SQL 690 είναι χάλυβας κατασκευών ο οποίος έχει δεχθεί θερμική επεξεργασία. Έχει καλές ιδιότητες κάμψης και συγκόλλησης. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι το υψηλό όριο διαρροής και θραύσης.

C%Si%Mn%P%S%N%B%Cr%Cu%Mo%
0,200,801,700,0250,0150,0150,0051,500,500,70

Οι χάλυβες υψηλής περιεκτικότητας σε Νικέλιο είναι οι ενδεδειγμένοι για εφαρμογές υψηλής αντοχής.

• WNr 1.5919 / DIN 15CrNi6
Χημικές Ιδιότητες

W.NrDINC%SI%Mn%P%S%Cr%Mo%Ni%
1,591915CrNi60.14-0.19≤0.400.40-0.600.0350.0351.40-1.701.40-1.70


Εφαρμογές

Λόγω της περιεκτικότητας του σε Νικέλιο είναι χάλυβας υψηλότερης αντοχής στις κρούσεις, κάμψεις και στρέψεις.

Οι βελτιωμένοι χάλυβες με DIN 34 είναι οι ενδεδιγμένοι για υψηλής αντοχής εξαρτήματα και περιπτώσεις υψηλού καταπονισμού καθώς και οι χάλυβες με DIN 42.

Διαβάστε περαιτέρω πληροφορίες για κάθε σύσταση χάλυβα από το αριστερό μενού.

• WNr 1.6582 / DIN 34CrNiMo6
Χημικές Ιδιότητες

W.NrDINC%SI%Mn%P%S%Cr%Mo%Ni%
1,658234CrNiMo60.30 – 0.38≤0.400.50 – 0.800.0350.0351.30 – 1.700.15 – 0.301.30 – 1.70


Εφαρμογές

Για υψηλής αντοχής εξαρτήματα μεγάλης επιφανείας για αεροναυπιγική, βιομηχανίες αυτοκινήτων, για άξονες προπελών, συνδέσμων, κιβωτίων ταχυτήτων αυτοκινήτων κ.λ.π. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε Νικέλιο έχει μεγαλύτεροι αντοχή σε κρούσεις.

• WNr 1.7225 / DIN 42 CrMo4
Χημικές Ιδιότητες

W.NrDINC%SI%Mn%P%S%Cr%Mo%Ni%
1,722542CrMo40.38-0.45≤0.400.60-0.900.0350.0350.90-1.200.15-0.30


Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται όπου χρειαζόμαστε μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις στρέψεως, κάμψεως και εφελκυσμού Π.χ. Άξονες μεταδόσεως κίνησης, στροφαλοφόροι άξονες, ημιαξόνια, ακραξόνια, πίροι κ.λ.π.

Οι χάλυβες αντιτριβής διακρίνεται για την αντοχή τους σε κρούσεις και χτυπήματα καθός παρουσιάζουν ιδιαιτέρως αυξημένη αντοχή.

• Wnr 1.8714
Χημικές Ιδιότητες

W.NrC%SI%Mn%P%S%Cr%Mo%Ni%
1,8714≤20~0.70~10.0250.010≤1,00<0.30≤0.80


Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται όπου χρειαζόμαστε μεγάλη αντοχή στην τριβή και στίς κρούσεις Π.χ. Αμαξώματα φορτηγών, σφύρες λατομείων κ.λ.π.

Χημική Σύσταση

Οι Βοριούχοι Χάλυβες χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή ανταλλακτικών γεωργικών εργαλείων (ηνιά, μαχαίρια για φρέζες). Απαιτούν θερμική επεξεργασία ώστε να επιταχύνουν τελικές μηχανικές ιδιότητες.

C%Si%Mn%P%S%Cr%AI%Ti%
0,27-,0330,401,15-1,450,0250,0150,30-0,600,020-0,0600,020-0,050

Για εφαρμογές ελατηρίου χρησιμοποιούνται εύκαμπτο ατσάλι περιεκτικότητας DIN 55 και DIN 60 σε σχήματα στρογγυλά, τετράγωνα και λάμες.

• WNr 1.5026 / DIN 55Si7
Χημικές Ιδιότητες

W.NrDINC%SI%Mn%P%S%Cr%Mo%Ni%
1,502655Si70.52 – 0.601.50 – 1.800.70 – 1.000.0450.045

Εφαρμογές
Λόγω της ευκαμψίας του και της μεγάλης αντοχής του στις φθορές χρησιμοποιείται σε γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και αναρτήσεις μηχανών (ελατήρια, σούστες).

• WNr 1.5027/ DIN 60Si7
Χημικές Ιδιότητες

W.NrDINC%SI%Mn%P%S%Cr%Mo%Ni%
1,502760Si70.56 – 0.641.50-1.800.70 – 1.000.0450.045

Εφαρμογές
Χρησιμοποιείται όπως και ο 55Si7 με τις ίδιες ιδιότητες

Χημική Σύσταση

Ο χάλυβας Πιέσεως και Θερμοκρασίας λόγω της υψηλής αντοχής του σε υψηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιείται στην κατασκευή δοχείων πίεσης, λέβητες και εναλλάκτες θερμότητας στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου.

C%Si%Mn%P%S%Cr%Ni%Mo%Cu%V%
0,200,401,400,0250,0200,30,300,080,300,02