Σωλήνες άνευ ραφής (τύπου Mannesmann)- Διάτριτοι Άξονες

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

Πρόκειται για σωλήνες που έχουν προκύψει με εξέλαση και όχι συγκόληση. Έχουν υψηλότερες μηανικές ιδιότητες από τις απλές σωλήνες και συνήθως χρησιμοποιούνται σε γραμμές υψηλής πίεσης, καθώς και σε μηχανουργικές ευρέως φάσματος.

Ακολουθεί πίνακας με διαστάσεις και θεωρητικά βάρη:

Δείτε το pdf εδώ