Η Εταιρεία

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1973 σαν θυγατρική της εταιρίας Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της εμπορίας ειδικών χαλύβων.
Από τότε η εταιρία μας αναπτύχθηκε, χωρίς να χάσει την επαφή της με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς, επεκτάθηκε εμπλουτίζοντας την γκάμα των προϊόντων της, ενώ ταυτόχρονα επένδυσε στη γνώση και την εμπειρία, με μοναδικό στόχο την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση της ελληνικής αγοράς.
Η εταιρεία μας έχοντας πολυετή πείρα στην εισαγωγή και εμπορία ειδικών χαλύβων, προχώρησε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της και στο χώρο του ανοξείδωτου χάλυβα.
Σήμερα, στις νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο Αττικής, σε χώρο 15.000 τ.μ. και με στεγασμένο χώρο πάνω από 8.000 τ.μ. βρίσκονται κοπτική γραμμή με επιπεδοτή για πάχη έως και 3mm, γραμμή σατιναρίσματος με τέσσερις κεφαλές για όλους τους τύπους από GR.120 έως GR.400 καθώς επίσης και υπερσύγχρονη σχιστική γραμμή με εξαιρετικές δυνατότητες σε ακρίβεια και ποιότητα. Τέλος, διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα σε ρολά, φύλλα, στραντζαριστά, σωλήνες, λάμες και άξονες.
Η επιτυχημένη πορεία της εταιρίας ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΕΒΕ έχει δομηθεί με ένα σύστημα αξιών, που εφαρμόζουν καθημερινά τα στελέχη και οι εργαζόμενοί της. Το σύστημα αυτό έχει καθορίσει ως μέγιστη προτεραιότητα την άρτια και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της.