ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

Η εταιρία ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1973 ως θυγατρική της εταιρίας Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της εμπορίας ειδικών χαλύβων. Μετά από 30 χρόνια πείρας και εξειδίκευσης στους ειδικούς χάλυβες και εκπροσωπώντας αποκλειστικά τα μεγαλύτερα χαλυβουργεία της Ευρώπης έθεσε τον ως στόχο και τον πέτυχε, την καλύτερη και πιο αξιόλογη αξιόπιστη εξυπηρέτησή σας.

ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

Προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο και με γνώμονα την ειλικρινή και απρόσκοπτη συνεργασία μαζί σας, το ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε. προχωράει δυναμικά μπροστά στις απαιτήσεις της εποχής.